İnşaat Hakkında bilgiler

Hayati Sonay

Admin
Yetkili Kişi
#1
İnşaat Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler Nedir?
İnşaat kelimesi, Osmanlıca ‘inşaniyye‘ kelimesinden gelmekte olup bina ve gemi yapma işiyle uğraşanlar demektir.

Ülkemizde İnşaat Ve İnşaat Mühendisliği Tarihçesi
Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra geriye yıkıntılar ve alt yapı sorunları kalmıştı. Türkiye’nin kurulmasıyla birlikte bu alt yapı sorunlarına çözüm arayışları başladı. Osmanlı Devleti zamanında olduğu gibi yabancı sermaye değil bu sefer yerli sermaye ile bu sorunlar giderilmeye çalışıldı.

Ülkemizde inşaat mühendisliği bölümüne baktığımızda yine Osmanlı Devleti zamanına dayandığını görürüz. İnşaat mühendisliği 1727 yılında Damat İbrahim Paşa tarafından açılan Humbarahane ile başlamıştır.

insaatbilgiler.jpg


Dünyada İnşaat Ve İnşaat Mühendisliği Tarihi
İnsanların göçebe hayattan yerleşik hayata geçmesiyle inşaatın ve inşaat mühendisliğinin önemi artmıştır. İnşaatın tarihi M.Ö. yıllarına dayanır. Mısır Piramitleri, tapınaklar, Çin Seddi en önemli örneklerdir. Zaman geçtikçe artan ihtiyaç ile inşaatın bir bölüm olarak okullarda okutulması gerektiği kanısına varılmış ve ilk olarak Norwich Üniversitesi, inşaat mühendisliği eğitimi vermeye başlayan ilk üniversite olmuştur. Ayrıca inşaat mühendisliği ile ilgili ilk kurum “İnşaat Mühendisler Kurumu” İngiltere’de kurulmuştur.

İnşaat Hakkında Bilgilerİnşaat Mühendisleri Çalışma Şartları
İnşaat mühendisi çizim esnasında büroda iken yapım aşamasında şantiyede olmak zorundadır. İnşaat mühendisleri tercihe göre proje veya şantiye mühendisi olabilmektedir. Proje mühendislerinin çalışma ortamları rahat iken şantiye mühendisleri için şartlar zordur. Çalışma saatleri düzensiz, sürekli ayakta kontrol halinde bulunmak zorundadırlar. Tabii hava şartları da şantiye mühendislerini zorlayacak bir etkendir.

Şantiye
Şantiyede her şeyden sorumlu kişi şantiye şefidir. Çalışma saatleri düzensiz, sürekli meşgul ve ayakta olurlar. Şantiyede şantiye şefi yokken ya da işlere yetişemez bir haldeyken şantiye şefi yardımcısı da aynı görevleri yapmakla sorumludur. Her şantiyede iş güvenliği mühendisi bulunmak zorundadır. İş güvenliği mühendisi, şantiyedeki kazaları en aza indirmekle görevlidir. Yine şantiyede bir de harita mühendisi bulunur. Bir adet formen, topograf, makine mühendisi, atölye, muhasebe, satın alma ve servis şoförü bulunur. Son olarak da gelen malzemeleri denetleyen bir de ambar şefi vardır.

İnşaat İle İlgili Bazı Terimler :
Beton:
Su, agrega, çimento ve katkı maddelerinden oluşan yapı malzemesi.
Dilatasyon: Yan yana olan iki binanın arasında oluşan boşluktur.
İstinat Duvarı: Dayanma duvarıdır.
Grobeton: Demirsiz beton.
Viskozite: Akmaya karşı dayanımdır.

Bu şekilde yüzlerce terim daha sayma imkanı vardır.

İnşaat Maliyeti Hesaplama !
Bir inşaat iki aşamadan oluşmakta olup bunlar kaba inşaat ve ince işçiliktir. Her ikisi de maliyet hesabında ayrı ayrı hesaplanır. İnşaat maliyet bedelleri Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından hesaplanır.

Kaba İnşaat Maliyeti Kaç TL’dir ?
Kaba İnşaat Nedir?

Kaba inşaat (karkas) yapacağımız yapının sadece iskeletini içeren bölümüdür. Yapının kolon, kiriş, duvarlar ve döşemeler gibi taşıyıcı elemanlarını içeren kısımdır. Kaba inşaat maliyet olarak yapının tüm maliyetinin büyük bir kısmını kapsar. Emniyet açısından inşaatın en önemli bölgelerindendir. Çünkü taşıyıcılığı sağlayan binanın iskeleti, yani kaba inşaatıdır.

Kaba İnşaat Maliyeti Nedir?
Kaba inşaat maliyeti yapının taşıyıcı iskelet sistemine ayrılacak olan maliyettir ve yapının türüne, inşaat bölgesine ve yapının taşıyıcılığının ne düzeyde olacağına göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin deprem bölgesinde yapılacak olan bir inşaatın taşıyıcı sisteminin daha güvenilir ve standart yapılara göre daha dayanıklı olması gerekir.

Bu nedenle yapının kaba inşaatına daha çok malzeme harcanacak ve daha çok maliyet ortaya çıkacaktır. Kaba inşaat maliyeti yapının ne tür bir iskelet olacağına göre de değişiklik gösterir. Betonarme, çelik veya kâgir yapılarının kaba inşaatları birbirlerinden farklılık gösterecektir. Yine aynı şekilde yapının inşa edileceği şehirlere göre fiyatlar metrekare başına oldukça farklı sonuçlar gösterecektir. 120 metrekare betonarme bir yapının örnek kaba inşaat maliyeti kaç TL’dir?

Betonarme ( beton ve demirden oluşan yapı) olarak yapacağımız bir yapıda ortalama kaba inşaat maliyeti; demir, beton ve tuğla fiyatlarına göre değişmekte olup, ortalama olarak tüm yapı maliyetinin %40’lık bölümünü kapsamaktadır. 1 metreküp beton (c30/35) fiyatı 2017 yılı itibari ile şehirlere göre değişkenlik gösterecek olsa da ortalama olarak 125- 135 Liradır. İnşaat demirinin fiyatı ise yine ortalama olarak 2 lira civarındadır. Tuğla fiyatı ise 0.80 kuruş civarındadır.

Bunlar üzerinden kaba bir maliyet çıkaracak olursak 2017 maliyetleri ile standart seviye 120 m2 inşaatın karkas maliyeti 95 – 100 bin lira arasındadır. Lüks inşaat maliyeti ise, duvar kalınlıkları, donatı kalınlığı ve beton kalitesine göre değişmekte olup, 120- 140 bin lira arasındadır. 120 metrekare bir çelik yapının kaba inşaatının maliyeti 2017 yılı itibariyle 50-60 bin lira arasında değişirken, kâgir olarak yapılacak aynı ölçülerdeki yapının kaba inşaat maliyeti ise ortalama 42- 48 bin lira arasında değişmektedir.

İnşaat Firmaları Hangi Odaya Kayıtlıdır?
Ticaret ve Sanayi Odaları
01.06.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ nda ticaret odaları, sanayi ve ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları ile deniz ticaret odalarının kuruluşu ve işleyişi hakkında esaslar belirtilmiştir.

Ticaret Ve Sanayi Odalarına Kaydolması Zorunlu Olan Kuruluşlar
Deniz taciri ve sanayici ünvanı taşıyan bütün gerçek ve tüzel kişiler ile bu gerçek ve tüzel kişilerin fabrikaları ve şubeleri, bölgelerindeki yetkili; ticaret odaları, sanayi ve ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları ile deniz ticaret odalarına kaydolmaları zorunludur.

Buna göre İnşaat Firmaları Hangi Odaya Kayıtlıdır? Şeklindeki soruya bölgelerindeki ticaret odaları, sanayi ve ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları ile deniz ticaret odalarına kayıtlıdırlar şeklinde cevap verebiliriz.

Durumlarında Değişiklik Meydana Gelenler
Odalara kayıt yaptırması zorunlu olan şirketler, durumlarında Türk Ticaret Kanununda belirtilen şekilde tescili ve ilanı gerekli değişiklik meydana geldiğinde, bir ay içerisinde kayıtlı olunan odaya bildirmeleri zorunludur. Eğer tescili ve ilanı gerekli bir değişiklik meydana geldiği halde süresi içinde ilgili odaya bildirilmemişse ve ilgili oda tarafından bu değişiklik tespit edilmişse, ilgili oda tarafından değişikliği bildirmeyen şirketler, sicillerinde gerekli değişikliğin yapılması için bölgeyle ilgilenen ticaret sicil memurluğuna ihbar edilir.

Tescili ve ilanı gerekli bir değişiklik yapıldığı halde iki yıl içerinde ilgili odaya gerekli bilgilendirme yapılmamışsa, oda yönetim kurulunun meclise teklifi ile meclisin kararı doğrultusunda ticaret sicil kaydının silinmesi için ticaret sicil memurluğuna bildirilir. Bildirimin yapılmasından itibaren bir sonraki ayın ilk günü ilgili odadaki kaydı silinmiş sayılır.

Kaydı Silinen Şirketin Yeniden Kaydedilmesi
Kaydı re’sen silinmiş olan şirketler tüm aidat borçlarını öderse seçmen listelerine yeniden kaydolabilirler. Kaydın re’sen silinmesi veya işin bırakılması ile ilgili ilanlar, üyenin talebine binaen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücret alınmadan yayınlanır.

İnşaat Bölümü Mühendisliği Ne Demektir ?
İnşaat Mühendisliği yapıların projesini, planlamasını, denetlemesini yapan, malzeme ve teknolojiyi kullanarak, bir araya getiren ek, yapıların hayata geçmesini sağlayan temel mühendislik dalıdır. İngilizcesi diğer mühendislik dallarında kendi isimlerinin İngilizcesi olmakla beraber, inşaat mühendisliğinde “civil engineer” dir. Medeniyet mühendisi isimlendirmesinden anlaşılacağı üzere, insanların ihtiyaç duyduğu her tür yapıyı planlar, projelendirir ve yapar.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ :
Ülkemizde, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden 4 yıllık eğitimle yetişirler. Dünya da ilk mühendislik eğitimi 1819 yılında ABD’de Norwich Üniversitesinde kuruldu. Türkiye’de ilk inşaat Mühendisliği eğitimi 1800 lerin ilk çeyreğinde Mühendishane-i Berr-i Hümayun’dur. Bugün 30dan fazla üniversitede dünya çapında işler yapan İnşaat Mühendisleri yetişmektedir. İnşaat Mühendisliği hem erkekler hem de kadınlar tarafından tercih edilebilen ve kadın olsun erkek olsun başarıyla yapılabilen mühendislik dalıdır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇALIMA ALANLARI :
İnşaat Mühendisleri; yapı (binalar, köprüler vb.) hidrolik ve su yapıları (Barajlar ve su getirme yapıları), malzeme, zemin, ulaştırma (yol, demiryolu) uzmanlık alanlarında çalışırlar. Bu dallarda gerek plan proje yapılması da gerekse şantiyede plan projenin uygulamasında çalışırlar. Görev aldıkları kuruluşlar devlet veya özel sektörde olur. Yapıların projelerini yaparlar, iş planlarlar, şantiye organizasyonlarını ve inşaatlarını yaparlar. Proje, Teklif, Planlama, Saha, İş Güvenliği Mühendisi, şantiye şefi, proje müdürü unvanları ile çalışırlar.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN İYİ VE KÖTÜ YANLARI
İnşaat Mühendisliği dalları çok fazla olduğu için, çalışma alanı da çok geniştir. Gerek özel ve gerekse de kamu sektörün de iyi maaşlar ile çalışabilirler. Ayrıca serbest olarak kendilerine de çalışabilirler. Mesleki tatmini yüksek mesleklerdendir. Projeciler ofiste kapalı mekanda çalışır iken şantiye açık havadadır. Bu nedenle her iki ortamda çalışmak isteyenlere uygun bir meslektir. Bununla birlikte çalışma şartları yoğun, yorucu ve tatili olmayan meslekler içerisindedir. Gece gündüz çalışma olur. Kaza riski yüksek olan mesleklerdendir.
 
Yukarı